Odvádzanie dažďovej vody zo strechy zásobníkov na ropu je riešené gumenou odvodňovacou hadicou o svetlosti JS 100. Hadica je vedená vnútorným telesom zásobníka cez plášť mimo zásobníka. Pre nefunkčnosť odvodňovacieho systému bolo potrebné zistiť príčinu a následne ju odstrániť. Prostredie v zásobníku bolo nedýchateľné s nebezpečenstvom výbuchu. Práce sme prevádzali záchranársky, s ochranou celého povrchu tela s izolačnými dýchacími prístrojmi. Prieskum potvrdil poškodenie hadice. S použitím špeciálnej techniky a náradia sme v súčinnosti s pracovníkmi spoločnosti Transpetrol vykonali demontáž poškodenej a montáž novej odvodňovacej hadice. 

Budkovce 01Budkovce 02