Hlavná banská záchranná stanica je servisným strediskom spoločnosti OLDHAM ISC v oblasti meracej a indikačnej techniky s oprávnením vykonávať kalibrácie a záručné a pozáručné opravy.

 

V zmysle návodu na použitie detektorov plynov je potrebné vykonívať kalibráciu a kontrolu prístroja minimálne raz za 6 mesiacov. Kalibrácia detektora plynov spočíva v nastavení na čistý atmosferický vzduch a na hodnotu príslušného kalibračného plynu (certifikovaný kalibračný plyn). Okrem toho sa vykoná celková kontrola prístroja, funkčnosť zvukových a svetelných alarmov a vystaví sa Kontrolný list s osvedčením o vykonaní kalibrácie s platnosťou na 6 mesiacov.

 

Bez pravidelnej kalibrácie detektorov plynov nemáte istotu pravdivosti nameraných údajov a ohrozujete tým svoje zdravie a život.

 

Po dohode so záujemcov vieme zabezpečiť kalibráciu detektorov aj iných výrobcov (podľa dostupnosti kalibračných plynov).