Hlavná banská záchranná stanica ponúka svojim vyškoleným inštruktorom školenia pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej lezeckej a lanovej techniky v zmysle zákona 124/2006 Z.Z., NV SR č.392/2006 a vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb.

Na základe vydaného oprávnenia Úradom bezpečnosti práce Slovenskej republiky evidenčné číslo VVZ-0742/07-07.1 sme oprávnení vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce:

07.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich vo výške

V rámci tohto oprávnenia vykonávame:

 • Základné školenie BOZP pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou technikou
 • Opakovacie školenie BOZP pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou technikou

 • Základné školenie BOZP pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou lanovou technikou

 • Opakovacie školenie BOZP pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou lanovou technikou

Sluzby skolenie vysky 02Sluzby skolenie vysky 01

 
Cena základného a opakovacieho školenia:

 • Základné školenie BOZP pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou technikou

  2 dni / 80,00 € s DPH

 • Opakovacie školenie BOZP pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou technikou

  1 deň / 40,00 € s DPH

 • Základné školenie BOZP pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou lanovou technikou

  5 dní /180,00 € s DPH

 • Opakovacie školenie BOZP pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou lanovou technikou

  1 deň / 40,00 € s DPH

Po absolvovaní teoretického školenia a praktického výcviku budú celkové vedomosti overené písomnými testami doplnené ústnou a praktickou skúškou.

Účastníkom školenia bude po úspešne vykonanj skúške vydaný preukaz odbornej spôsobilosti k vykonávaniu výškových prác, ktorý má platnosť 12 mesiacov. V prípade, že účastníci už takýto preukaz vlastnia, bude im predĺžený o ďalších 12 mesiacov.

Školenia sa vykonávajú v učebni a výcvikovom priestore HBZS Prievidza, prípadne po vzájomnej dohode priamo  u záujemcu.

 Podmienky prijatia do kurzu:

 • zdravotná spôsobilosť preukázaná potvrdením od lekára
 • vek nad 18 rokov

 • zaplatený poplatok

 

Kontaktná osoba:  Branislav Lalík, zástupca hlavného mechanika

                             Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,  +421 918 777 512