Hlavná banská záchranná stanica zabezpečuje predaj filtračných sebazáchranných prístrojov POG 8M spoločnosti FASER.


Prístroj je určený k ochrane zdravia pracovníkom proti oxidu uhoľnatému pri ich odchode 
z ohrozených priestorov do dýchateľného ovzdušia.

Chráni tiež proti sírovodíku, oxidu siričitému a oxidom dusíka, ak:

  • obsah kyslíka v dýchanom vzduchu nie je menší ako 17 percent objemových

  • obsah oxidu uhoľnatého vo vdychovanom vzduchu nie je väčší ako 1,5 percent objemových

  • obsah oxidu uhličitého vo vdychovanom vzduchu nie je väčší ako 2 percenta objemové

  • obsah sírovodíka, oxidu siričitého a oxidov dusíka neprekračuje 0,05 percenta objemových

Prístroj chráni používateľa po dobu najmenej 60 minút pri stredne ťažkej námahe proti škodlivým účinkom CO, sírovodíka, oxidu siričitého a oxidom dusíka, pokiaľ sa banské ovzdušie nestane nedýchateľným pre nedostatočné množstvo kyslíka.

Technické údaje:

  • Rozmery 105 mm (dĺžka) x 95 mm (šírka) x 145 mm (výška)
  • Maximálna teplota vdychovaného vzduchu je menšia ako 60 °C.

  • Odpor vdychu je menší ako 12 mbar.

  • Odpor výdychu je menší ako 3,5 mbar.

  • Hmotnosť kompletného prístroja je menšia ako 1,1 kg.

  • Hmotnosť prístroja v čase použitia je menšia ako 0,6 kg

 

Doba použiteľnosti prístroja je 3,5 roka od dátumu výroby, doba používania 3 roky od zaradenia prístroja do prevádzky, ale nie dlhšia ako doba použiteľnosti.

Sebazáchranné prístroje POG 8M používa väčšina banských podnikov v rámci Slovenskej republiky a spoločnosti vyrábajúce stavebné hmoty a je schválený Hlavným banským úradom pre použitie v podzemí.

 

Tovar sebazachranne POG8M 01

 Tovar sebazachranne POG8 02