Hornonitrianske bane Prievidza poskytujú svojimi pracovníkmi, ktorý majú dlhoročné skúsenosti z oblasti bezpečnosti práce a požiarnej prevencie, komplexné služby zahrňujúce bezpečnostnotechnickú službu a ochranu pred požiarmi.

 Bezpečnostnotechnická služba:

 • vypracovanie základnej dokumentácie v oblasti BOZP
 • vykonávanie vzdelávacej činnosti

 • vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP na pracoviskách klientov

 • poskytovanie odborného poradenstva

 • prítomnosť pri vyšetrovaní pracovných úrazov, odborná pomoc a poradenstvo pri spracovaní potrebných podkladov v prípade pracovných úrazov, odškodňovanie pracovných úrazov

 • spoluúčasť pri kontrolnej činnosti dozorným orgánom na pracoviskách našich klientov

Ochrana pred požiarmi:

 • poskytovanie činnosti technika PO, špecialistu PO
 • vypracovanie a aktualizácia dokumentácie OPP v zmysle platných predpisov

 • vykonávanie vzdelávania zamestnancov o ochrane pred požiarmi

 • dodávanie a následná kontrola hasiacich prístrojov vrátane tlakových skúšok

 • zostavenie protipožiarnych asistenčných hliadok z radov zamestnancov

 • účasť pri kontrolnej činnosti štátneho požiarneho dozoru na pracoviskách našich klientov

 • poskytovanie odborného poradenstva

 

Kontaktná osoba:  Ing. Peter Viselka, vedúci OBTS

                               Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,  +421 918 777 833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 adobe-acrobat-20110811213802-00009

Stiahnutie propagačného letáku bezpečnostno-technickej služby HBP,a.s.