Na HBZS o. z. máme zariadenia dusíkového hospodárstva, ktoré nám slúžia na zdolávanie mimoriadnych udalostí
v podzemí našich odštepných závodov a jednak na komerčnú činnosť.

Pri týchto činnostiach využívame vlastnosti dusíka:

    - neutrálne inertný
    - nehorí a ani horenie nepodporuje
    - spomaľuje okysličovacie procesy
    - v kvapalnom stave má teplotu -195,5°C
    - odparením 1m3 kvapalného dusíka dostaneme 645m3 dusíka plynného

Pri činnostiach s kvapalným dusíkom používame zariadenia na jeho tankovanie, dopravu a vypúšťanie, s ktorými sa dostaneme kamkoľvek, či už na povrchu, alebo v podzemí.