Na HBZS o. z. máme zariadenia dusíkového hospodárstva, ktoré nám slúžia na zdolávanie mimoriadnych udalostí v podzemí našich odštepných závodov a jednak na komerčnú činnosť.

Pri týchto činnostiach využívame vlastnosti dusíka, a to:

    neutrálne inertný
    nehorí a ani horenie nepodporuje
    spomaľuje okysličovacie procesy
    v kvapalnom stave má teplotu -195,5°C
    odparením 1m3 kvapalného dusíka dostaneme 645m3 dusíka plynného 

 

 

 

 

 

 

Pri činnostiach s kvapalným dusíkom používame zariadenia na jeho tankovanie, dopravu a vypúšťanie, s ktorými sa dostaneme kamkoľvek, či už na povrchu, alebo v podzemí.