Naša spoločnosť ponúka v rámci svojich služieb plnenie tlakových nádob oxidom uhličitým CO2.

Oxid uhličitý sa používa v potravinárstve - vo výčapných zariadeniach, na zváranie, v akvaristike, prípadne v iných oblastiach.

Plnenie CO2 sa uskutočňuje výmenným spôsobom - Vami donesenú tlakovú nádobu so štandartnou 6kg náplňou Vám skontrolujú naši pracovníci a následne Vám vydajú plnú tlakovú nádobu z priravenej zásoby tlakových nádob CO2.

Plnenie neštandartných tlakových nádob vieme zabetpečiť po vzájomnej dohode.

 

Prevádzková doba: 6:00 - 22:00

Cena za tlakovú nádobu so štandartnou 6 kg náplňou CO2: 6,00 €.