Hlavná banská záchranná stanica zabezpečuje stálu pohotovostnú službu členov banského záchranného zboru pre zásah v organizáciách vo svojom obvode pôsob nosti.

Stálu pohotovostnú službu na HBZS vykonávajú členovia banského záchranného zboru v trvaní 1 týždeň a má nasledovné personálne obsadenie:

    - 1 vedúci potovostnej služby
    - 6 banských záchranárov
    - 1 banský záchranár - mechanik banskej záchrannej služby
    - 1 lekár s kvalifikáciou banského záchranára
    - 1 vodič sanitného vozidla

 

 

 

 

Na prepravu záchranárov na miesto nehody slúžia dve vozidlá Nissan upravené pre potreby HBZS. Vybavenie pohotovostných vozidiel výjazdovou technikou a materiálom určuje Služobný poriadok Hlavnej banskej záchrannej stanice.