Vzhľadom k prostrediu, v ktorom banská záchranná služba profesionálne vykonáva zásahy pri záchrane osôb a majetku spoločnosti v podzemí, je technicky, materiálne a personálne vybavená pre prácu v nedýchateľnom a zdraviu škodlivom prostredí. Disponujeme špeciálnou dýchacou technikou pre dlhodobú prácu v prostredí bez kyslíka alebo s obsahom nebezpečných plynov v ovzduší. Práce v špeciálnych odevoch a v dýchacích prístrojoch sa často vykonávajú bez odstávky vo výrobe mnohokrát v extrémnych podmienkach.

 Prace specialne 05
Špeciálne práce v nedýchateľnom prostredí sú určené hlavne pre priemyselnú výrobu v priestoroch, kde z technologického hľadiska nie je možné zaistiť zdravotne nezávadné ovzdušie, napríklad:
 
  • Prostredie s obsahom jedovatých plynov

          - podzemné neovetrané priestory, nádrže na chemické látky, dymovody priemyselných komínov, výrony CO, CO2, SO2H2S, skládky komunálneho odpadu, priemyselné objekty, chemický priemysel, kanalizácie všetkých druhov.
 
  • Prostredie s výskytom nebezpečného odpadu:
          - polychlorované bifenyly, kontaminované ropné produkty, azbest...
 
  • Zásobníky na ropu, produkty ropy, plynu, bioplynové stanice, priestory, v ktorých vyhníva organický odpad...
 
 
 
Kontaktná osoba:   Ing. Stanislav Paulík, riaditeľ
 
                                 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,  +421 918 777 500
 
 
 
Referencie:
 
- Spolana Neratovice, a.s. ČR - likvidácia dioxínov (polychlorované bifenyly)       podrobnejšie informácie

- Slovalco, a.s. Žiar nad Hronom - čistenie dymovodov za prevádzky                    podrobnejšie informácie

- SE ENO Zemianske Kostoľany - oprava hlavy 300 m komína počas prevádzky    podrobnejšie informácie

- SCP Ružomberok - kanalizácie - prieskum, čistenie

- US Steel Košice, a.s. - práca v dymovodoch za prevádzky

   

Prace specialne 01Prace specialne 02Prace specialne 03Prace specialne 04Prace specialne 07Prace specialne 08