Vykonávame servis tlakových nádob na dopravu plynov / flaše izolačných dýchacích prístrojov, potápačských prístrojov, kriesiacich prístrojov / a nádob pojazdných resp. prenosných hasiacich prístrojov.

Servis tlakovej nádoby pozostáva z vyčistenia vnútorných stien nádoby, ich vizuálnej kontroly, vodotlakovej skúšky nádoby, prípadnej opravy ventilu a obnovenia vonkajšieho náteru.

Vykonávame plnenie fliaš vzduchom resp. kyslíkom pre dýchanie do tlaku 30 MPa.

Servis tlakove nadoby 01Servis tlakove nadoby 02Servis tlakove nadoby 03