V roku 2001 bola dokončená a vydaná s účinnosťou od 1. apríla 2001 Smernica ministra hospodárstva pre organizáciu tunelových obnovovacích jednotiek Hornonitrianských baní Prievidza, a.s. počas mimoriadnej situácie a v období brannej pohotovosti štátu. HBP, a.s. vytvárajú na základe uvedenej smernice tunelovú obnovovaciu jednotku, ktorá plní v spolupráci s ostatnými subjektami hospodárskej mobilizácie najmä tieto úlohy:

    -vykonáva prieskum poškodených tunelov
    -zabezpečuje tunely pred ďalšou deštrukciou
    -navrhuje núdzové zabezpečenia portálov tunelov
    -odstraňuje závalové hromady
    -zabezpečuje prerazenie a vytvorenie priechodu závalovou hromadou
    -vykonáva podrobný prieskum závalov v tuneli
    -zabezpečuje prístupy a príjazdy k tunelom (BPŠ).

Organizačná schéma tunelovej obnovovacej jednotky je zabezpečená ôsmimi technicko-hospodárskymi zamestnancami a tridsiatimi deviatimi robotníckymi profesiami. 

 

 

 Ukážkou schopností Tunelovej obnovovacej jednotky (TOJ) bolo cvičenie, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.10. 2010 na pracovisku Skanska SK,a.s. - výstavba tunelu Turecký vrch.Tunel Turecký vrch je súčasťou I. etapy modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, pre traťovú rýchlosť 160 km/hod. Ide o jednorúrový dvojkoľajový železničný tunel s celkovou dĺžkou 1 775 metrov.

Námetom cvičenia bolo vyprostenie zranenej osoby, zakliesnenej pod zadnou nápravou nákladného vozidla VOLVO Dumper A25D. Pri vyprostení zranenej osoby boli použité pneumatické zdvíhacie vaky Lampe.
Cvičenia sa zúčastnila okrem členov Tunelovej obnovovacej jednotky zriadenej na HBZS Prievidza posádka Rýchlej lekárskej pomoci Nové mesto nad Váhom.