Už niekoľko rokov je naša spoločnosť úspešná ako dodávateľ prác pri odstraňovaní porúch v zásobníkoch na ropu pre akciovú spoločnosť Transpetrol. Väčšina vykonaných prác spočíva hlavne v zdokumentovaní a odstránení možnej poruchy odvodňovacieho systému plávajúcej strechy (pantografu). Práce sa vykonávajú v nedýchateľnom a zdraviu škodlivom prostredí, s možnosťou výskytu výbušnej zmesi. Poruchy odstraňujú dve dvojčlenné čaty s vedúcim základne a mechanikom dýchacej techniky. Počas prác sú používané OOPP s ochranou celého povrchu tela a dýchacích ciest autonómnymi dýchacími prístrojmi.

 

Budkovce 2013 02

Budkovce 2013 01