V mesiaci január 2015 bol vykonaný banskými záchranármi komerčný zásah vo fermentore bioplynovej stanice Kamenica nad Cirohou.

Počas zásahu bol vyčistený nános pevného sedimentu v telese primárneho fermentora ktorý sa utvoril po poruche miešadla. Práce trvali dve pracovné zmeny.

 

Bioplyn Kamenica 01Bioplyn Kamenica 02

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bioplyn Kamenica 03Bioplyn Kamenica 04