Informácie a novinky


 

Bioplyn Smrkovice akt

 Bioplynová stanica Staré Smrkovice

  Čistenie primárneho fermentora a odstránenie cudzích predmetov
arrow05right

 

Bioplyn Kraliky akt

  Bioplynová stanica Králiky

  Osadenie nerezových kotiev v telesách fermentorov
arrow05right

 

Bioplyn Kamenica akt

  Bioplynová stanica Kamenica nad Cirohou

  Čistenie pevného sedimentu v telese fermentora
arrow05right

 

Chynorany akt

  Bioplynová stanica Chynorany
  Demontáž a doprava miešadla a servisné práce v telese fermentora

arrow05right

 

EMS logo akt

  Zdravotná starostlivosť

  Prehľad kontaktov zdravotníckych zariadení patriacich pod HBP,a.s. Prievidza
arrow05right

 

TangoTX1 akt  Detektor plynov Oldham ISC Tango TX1

  Osobný jednokanálový detektor s trojročnou životnosťou a jedinečným duálnym senzorom
arrow05right

 

HE 07

 Handlovská energetika, spol. s r.o.

  Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, demontáž elektrostatických odlučovačov
arrow05right

 

Eno 2013 03

 Slovenské elektrárne, a.s. Elektráreň Nováky

  Odstraňovanie elektrárenského popolčeka z priestorov komínov a kotlov
arrow05right

 

 Transpetrol, a.s. PS1 BudkovceBudkovce 2013 03

  Špecálne práce v nedýchateľnom a zdraviu škodlivom prostredí, odstraňovanie poruchy v zásobníku ropy
arrow05right

 

  Bioplynová stanica Chmel PochvalovPochvalov akt

  Oprava uchytenia stojín miešadiel v telesách primárnych a sekundárnych fermentorov,  arrow05rightbez nutnosti odstavenia procesu fermentácie (vysoké koncetrácie metánu).

  

Cierny Vah akt  SE PVE Čierny Váh - kontrola tlakového privádzača      
 
   Kontrola stavu tlakového privádzačasa uskutočnila pre Slovenské elektrárne,a.s.      arrow05right
   za pomoci lezeckej technikyvo vnútornej šikmej časti privádzača P2-  PVE Čierny Váh.  
  

Sutaz Ukrajina 01

  8. ročník Majstrovstiev sveta banských záchranárov    
 
   Družstvo banských záchranárov HBZS Prievidza sa zúčastnilo v dňoch 12. – 13. septembraarrow05right
   Majstrostiev sveta banských záchranárov, ktoré sa uskutočnili v Donecku na Ukrajine