XI. ročník súťaže zručnosti banských záchranárov.

Poď, poď, poď! Rýchlo, ideš!, ozývalo sa v piatok 14. októbra od rána nádvorím Hlavnej banskej záchrannej stanice v Prievidzi. Súťažili tu v odbornosti banskí záchranári a hasiči zo Slovenska, Poľska a Maďarska.

XI. ročníka medzinárodnej záchranárskej súťaže zručnosti Záchranár 2011, nesúceho druhý rok názov Memoriál Pavla Čavojského, banského záchranára, ktorý tragicky zahynul pri najväčšom banskom nešťastí v Handlovej, sa zúčastnilo osem päťčlenných záchranárskych čiat. Dve z Poľska, jedna z Maďarska, štyri slovenské tímy – Cigeľ, Handlová, Nováky a Baňa Čáry a mužstvo hasičov z Bratislavy.
Prechod dymovým polygónom, nadviazanie spojenia so základňou, strihanie roxoru, výmenu kyslíkovej fľaše, ťahanie bremena, montáž potrubia, stavanie banskej hrádze, meranie zloženia ovzdušia, prelez vetracím potrubím so zabudovaným žofínskym poklopom a prenos zraneného musia záchranári absolvovať s nasadenými kyslíkovými dýchacími prístrojmi tak, ako by išlo o nedýchateľné alebo zdraviu škodlivé prostredie.

Pätnásť kilogramové dýchacie prístroje obmedzujú záchranárov v pohybe pri bežnej práci. Môžu v ňom pracovať nepretržite štyri hodiny. Dýchajú čistý kyslík, no podľa prostredia v ktorom sa pohybujú, sa zahrieva a často dýchajú teplý až horúci vzduch. Orientáciu v priestore im sťažuje aj obmedzené zorné pole masky. Nie je jednoduché sa v ňom pohybovať a pracovať v kľudných podmienkach a nie v extrémnych situáciách, v ktorých pri záchrane ľudských životov a majetku vyhrávajú sekundy.      

Výsledky súťaže družstiev:

1. miesto          KWK Borynia – Zofiówka                              Poľská republika

2. miesto          HBP Prievidza,a.s. ZBZS ŤÚ Nováky

2. miesto          HBP Prievidza,a.s. ZBZS ŤÚ Handlová


Výsledky súťaže jednotlivcov:


1. miesto          Stanislav Falát            HBP Prievidza,a.s. ZBZS ŤÚ Nováky

2. miesto          Branislav Lalík             HBP Prievidza,a.s. ZBZS ŤÚ Cigeľ

1. miesto          Vladimír Holubovský      HBP Prievidza,a.s. ZBZS ŤÚ Cigeľ