Medzinárodná súťaž organizovaná HaZZ hlavného mesta Bratislavy


V auguste sme prijali pozvanie Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy na XIII. ročník súťaže Memoriál Vladimíra Ružičku SCHODY. Organizujú ho bratislavskí hasiči od roku 1998 na pamiatku kolegu, ktorý v roku 1997 tragicky zahynul pri výkone povolania. Je to súťaž dvojčlenných družstiev hasičov v behu do dvadsiateho nadzemného podlažia objektu Millenium Tower II v Bratislave s osobnými ochrannými prostriedkami a za použitia autonómnych dýchacích vzduchových prístrojov s celkovou hmotnosťou výzbroje 18 kg.

Banskú záchrannú službu reprezentovala zohratá dvojica Branislav Mlatko a Branislav Arbet. Po prvotných skúsenostiach z XI. ročníka nastúpili na súťaž s vyššími ambíciami, ako len zúčastniť sa. Dôkazom toho, že zámer naplnili, je šieste miesto v silnej medzinárodnej konkurencii 49 družstiev profesionálnych hasičov z Bieloruska, Česka, Poľska, Rumunska a Maďarska. Výsledný čas 2 minúty 44 sekúnd a 26 stotín sekundy vzbudil u ostatných súťažiacich aj rozhodcov pozornosť. Pri troche šťastia a neúčasti tradičných favoritov z Bieloruska mohol byť úspech ešte výraznejší. Dosiahnutým časom naše družstvo zaostalo za minuloročným víťazom pri neúčasti družstiev Bieloruska len necelých 17 sekúnd. Nie je to náhoda, ale výsledok zodpovedného prístupu k tréningu a obetovania voľného času, ktorého pri plnení si pracovných povinností v nepretržitej banskej prevádzke nie je nazvyš. Obom našim zástupcom za prístup a vzornú reprezentáciu patrí vysoká miera uznania a vďaky.