V mesiaci máj 2013 sme spolupracovali pri odstraňovaní elektrárenského popolčeka z hluchých priestorov kotlov a komínov v ENO Nováky. Práce vykonávali dve dvojčlenné čaty v zmysle technologického postupu na základe požiadaviek prevádzkovateľa. Na odsávanie popolčeka bol využívaný sací bager. Pracovné podmienky v telesách kotlov boli veľmi náročné, nakoľko boli negatívne ovplyvňované vysokou teplotou popola a veľkým množstvom polietavých častíc.
 
 
Eno 2013 02
Eno 2013 01