V samotnom závere mesiaca január (31.1.2008) došlo vo firme CONTINENTAL  Automotive Systems Slovakia vo Zvolene. na galvanizačnej linke pri riadení chemického zloženia galvanizačných kvapalín k poruche miešadla neutralizačnej nádoby Vzhľadom na vysokú agresivitu a chemizmus prostredia v nádrži bolo potrebné všetky práce vykonávať v pracovnom dýchacom prístroji. Po vznesení požiadavky na špecialistov HBZS v Prievidzi bola zorganizovaná expresná akcia s cieľom zabezpečiť rýchly a hlavne bezpečný spôsob opravy. Použitím špeciálnej techniky Hlavnej banskej záchrannej stanice pre práce nad voľnou hĺbkou, detailnej indikácii prostredia, lokalizácii poruchy a rozsahu poškodenia nefunkčného miešadla, bol po dohode s objednávateľom stanovený technologický postup a realizovaná jeho bezodkladná oprava. Galvanizačná linka nabehla do riadnej výrobnej prevádzky už vo večerných hodinách.

Zvolen 03Zvolen 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedená spoločnosť postupovala v tomto prípade skutočne príkladným spôsobom zohľadňujúcim elimináciu všetkých súvisiacich nebezpečenstiev rizík a ohrození a zabezpečila požadovanú úroveň bezpečnosti práce a prevádzky pri takýchto činnostiach.