Miesto a čas konania :  zatopená šachta Š-52 2.etapy výstavby kanalizácie v Banskej Bystrici, 31.1.2007

Podmienky : hĺbka šachty 8,0 m, hĺbka vody 3,0 m, teplota vody 7°C, teplota vzduchu 12°C, nulová viditeľnosť pod hladinou

Cieľ akcie : prieskum dna zatopenej kanalizačnej šachty Š-52. Vyzdvihnutie technických zariadení zo zatopenej šachty.

Akciu vykonali : technickí potápači z Hlavnej banskej záchrannej stanice Prievidza.

Pri výstavbe 2.etapy kanalizácie v Banskej Bystrici došlo k neočakávanému prieniku vody a k zatopeniu jednej z budúcich kanalizačných šácht na pracovisku spoločnosti TUBAU,a.s. Žilina. Prítok vody znemožňoval jej vyčerpanie a neumožňoval obnoviť ďalšie práce na stavbe. Na likvidácii uvedenej udalosti sa podieľali aj technickí potápači z Hlavnej banskej záchrannej stanice Prievidza. Našou úlohou bolo preskúmať dno kanalizačnej šachty a vytiahnuť z vody požadované technické zariadenia. Pri prvom ponore sme zmapovali dno vytopenej šachty. Pretože nebolo možné overiť jeho stav pod technologickými zariadeniami bolo ďalej potrebné zodvihnúť z dna šachty koľaj aj s technologickým vrátkom. Po prípravných prácach sme uvedené zariadenia zdvihli a zaistili na úrovni vodnej hladiny. Následný prieskum dna nepotvrdil žiadnu anomáliu s možnosťou prieniku vody z dna šachty. Pri ďalších ponoroch sme postupne zdemontovali a vytiahli požadované zariadenia - laserový zameriavač smeru a kovové tlakové nádoby acetylénovej súpravy. 

Pri akcii sme použili v súčasnosti špičkovú techniku určenú na technické potápanie, antibakteriálne suché obleky značky Hunter v spojení s celotvárovými maskami Interspiro so zabudovaným komunikačným zariadením a vonkajšou hovorovou stanicou Bodyphone. Stanovené ciele pod hladinou sme splnili a akcia bola úspešne ukončená.

Tubau 02Tubau 04