Pri čistení kanalizácie odpadových vôd v areáli spoločnosti Slovalco, a.s. bol v kanalizácii zistený cudzí predmet ktorý sa z dôvodu veľkej hmotnosti a rozmerov nedal vytiahnuť klasickou technológiou. Zavedením kamery do kanalizácie sa zistilo že ide o liatinový kanalizačný poklop. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ktorá čistenie realizovala nás požiadala o vypracovanie technológie na vyprostenie poklopu a následne aj o realizovanie práce.Slovalco 01 

 

Liatinový poklop mal priemer 500 mm, bol zakliesnený v horizontálnej kanalizácii o priemere 600 mm vo vzdialenosti 34 m od vstupnej vertikálnej šachty. Kanalizácia bola uložená 5 m pod povrchom. Okrem značne stiesnených pomerov a nedýchateľného prostredia bola rizikom aj možná kontaminácia. Indikáciou ovzdušia sme zistili znížený obsah kyslíka a zvýšenú koncentráciu sírovodíka. Vyprosťovacie práce sme robili v kyslíkových izolačných pracovných dýchacích prístrojoch a v špeciálnych ochranných oblekoch. Pri akcii sme použili vyprosťovaciu, lezeckú, špeciálnu, hovorovú a indikačnú techniku. Po dôkladnej príprave sme s pomocou kvalitnej záchranárskej techniky poklop úspešne vyprostili a dopravili na povrch.

  

Slovalco 03Slovalco 04

 Slovalco 02