V roku 2013 banskí záchranári demontovali pre spoločnosť Handlovská energetika, s.r.o. elektrostatické odlučovače, ktoré v minulosti slúžili na odlučovanie tuhých častíc z exhalátov pri spaľovaní uhlia.

Jednalo sa o o dva samostatné priemyselné odlučovače s priečnym poľom, so súvisiacou technológiou a dymovodmi.

Odlučovače o rozmeroch 5 x 10 x 16 m a dymovody boli uložené na nosnej konštrukcii vo výške 10 – 20 m. Všetky práce boli vykonávané ako práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou s osobným zaistením pracovníkov pomocou lezeckej techniky. Pri demontáži odlučovačov a dymovodov bol zvlášť vyseparovaný a odovzdaný nebezpečný odpad kategórie 170601 (sklená vata) s ktorým boli elektrostatické odlučovače a dymovody v dĺžke 230 m tepelne izolované.

Postupne s elektrostatickými odlučovačmi bola zdemontovaná aj súvisiaca technológia ako el. transformátory, dopravníky, nádrže, el. rozvádzače, čerpadlá, potrubia, armatúry a spalinové ventilátory.

Práce boli sťažené najmä tým, že kompletná technológia vrátane prevádzkovej budovy musela byť zdemontovaná šetrne, tak aby sa nepoškodila a ostala zachovaná časť konštrukcie nosného skeletu odlučovačov a prevádzkovej budovy pre ich budúce využitie pre novú stavbu.

Pri prácach boli použité vysokozdvižné plošiny, žeriavy s nosnosťou 20 a 28 t, impaktory, bežné stavebné mechanizmy ale aj najnovšie technológie na šetrné rezanie železobetónu o veľkých hrúbkach.

Práce boli úspešne zvládnuté bez pracovného úrazu za šesť týždňov.

HE 01HE 02  HE 03

 

HE 04HE 05HE 06