V mesiacoch október a november sme boli požiadaní prevádzkovateľom bioplynovej stanice CHMEL, s.r.o. Pochvalov v Českej republike o vykonanie zásahu vo fermentoroch bioplynovej stanice pri plnom metánovom zaťažení. Jednalo sa o zmenu spôsobu uchytenia stojín desiatich miešadiel do podlahy primárnych aj sekundárnych fermentorov. Výška hladiny biomasy bola pri prácach cca 80cm. Práce boli v požadovanom rozsahu vykonané, čo zabezpečilo prevádzkovateľovi bioplynovej stanice minimálne straty.
 
Pochvalov 01
 Pochvalov 02Pochvalov 03
 
  
Pochvalov 09
Pochvalov 12
 Pochvalov 13
 
 
 
 
Pochvalov 06
Pochvalov 11Pochvalov 04
 
 
 
 
Pochvalov 05
Pochvalov 07Pochvalov 08