V mesiaci október 2016 boli banskí záchranári požiadaní o výkon komerčného zásahu, počas ktorého bola vyčistená časť primárneho fermentora po poruche miešadla a zároveň bol vyčistený priestor jímky fermentora, spojazdnený podávač biomasy, opravené kotvenia stojíny miešadla a z telesa fermentora boli vyprostené cudzie predmety. Výška hladiny biomasy počas prác 0,5 – 1,0 metra a plné metánové zaťaženie.

 

Bioplyn Smrkovice 01Bioplyn Smrkovice 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioplyn Smrkovice 03Bioplyn Smrkovice 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioplyn Smrkovice 05Bioplyn Smrkovice 06