V mesiacoch apríl a júl 2015 počas štyroch zmien  banskí záchranári na základe požiadavky prevádzkovateľa vykonali zmenu spôsobu kotvenia stojín miešadiel vo všetkých fermentoroch. Pri tejto činnosti bolo do podlahy fermentorov spolu navŕtaných 24 vývrtov s osadením nerezových kotiev triedy A4. Výška hladiny biomasy bola 0,8 metra. Všetky činnosti boli vykonané pri plnom metánovom zaťažení.

 

Bioplyn Kraliky 01Bioplyn Kraliky 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioplyn Kraliky 02Bioplyn Kraliky 04