Sebazáchranné prístroje POG 8M

Posted in Tovar

 

Hlavná banská záchranná stanica zabezpečuje predaj filtračných sebazáchranných prístrojov POG 8M spoločnosti FASER.


Prístroj je určený k ochrane zdravia pracovníkom proti oxidu uhoľnatému pri ich odchode 
z ohrozených priestorov do dýchateľného ovzdušia.

Chráni tiež proti sírovodíku, oxidu siričitému a oxidom dusíka, ak:

 • obsah kyslíka v dýchanom vzduchu nie je menší ako 17 percent objemových

 • obsah oxidu uhoľnatého vo vdychovanom vzduchu nie je väčší ako 1,5 percent objemových

 • obsah oxidu uhličitého vo vdychovanom vzduchu nie je väčší ako 2 percenta objemové

 • obsah sírovodíka, oxidu siričitého a oxidov dusíka neprekračuje 0,05 percenta objemových

Prístroj chráni používateľa po dobu najmenej 60 minút pri stredne ťažkej námahe proti škodlivým účinkom CO, sírovodíka, oxidu siričitého a oxidom dusíka, pokiaľ sa banské ovzdušie nestane nedýchateľným pre nedostatočné množstvo kyslíka.

Technické údaje:

 • Rozmery 105 mm (dĺžka) x 95 mm (šírka) x 145 mm (výška)
 • Maximálna teplota vdychovaného vzduchu je menšia ako 60 °C.

 • Odpor vdychu je menší ako 12 mbar.

 • Odpor výdychu je menší ako 3,5 mbar.

 • Hmotnosť kompletného prístroja je menšia ako 1,1 kg.

 • Hmotnosť prístroja v čase použitia je menšia ako 0,6 kg

 

Doba použiteľnosti prístroja je 3,5 roka od dátumu výroby, doba používania 3 roky od zaradenia prístroja do prevádzky, ale nie dlhšia ako doba použiteľnosti.

Sebazáchranné prístroje POG 8M používa väčšina banských podnikov v rámci Slovenskej republiky a spoločnosti vyrábajúce stavebné hmoty a je schválený Hlavným banským úradom pre použitie v podzemí.

 

Tovar sebazachranne POG8M 01

 Tovar sebazachranne POG8 02

 

Osobné banské svietidlá ATEX

Posted in Tovar

Hlavná banská záchranná stanica je obchodným a servisným partnerom výrobcu osobných banských svietidiel, spoločnosti KV - Svítidla Otovice.

Ponúkame na predaj dva typy osobných banských svietidiel s LED diódou a certifikátom ATEX:

 KV log

Osobné svietidlo T1005.01A - ATEX certifikát I M2 EX I

Osobné svietidlo T1005.01A M1 - ATEX certifikát I M1 EX ia I

 

Svojou konštrukciou sú vhodné pre používanie v najťažších banských podmienkach pre pracovníkov pracujúcich v podzemí.

Sú vyrobené zo špeciálnych plastických hmôt, zdrojom energie je NiMh akumulátor a zdrojom svetla sú LED diódy, ktoré zaručujú dostatočné osvetlenie počas minimálne 14 hodín.

Na nabíjanie osobných svietidiel sú určené nabíjacie stojany pre súčasné nabíjanie 1ks, 5ks, 40ks alebo 50ks lámp.

Všetky svietidlá sú schválená Hlavným banským úradom pre používanie v podzemí.

 

Stiahnutie prospektu Osobné banské svietidlá.

 

Tovar svietidla lamparen Tovar svietidla stojan  Tovar svietidla T1005 01AM1

 

Plastové okná a príslušenstvo

Posted in Tovar

 

Tovar okna 01Hlavná banská záchranná stanica nadviazala obchodnú spoluprácu s popredným výrobcom okien a dverí z PVC a hliníka v Poľskej republike, spoločnosťou Plastbud Bochnia.

Ponúkame širokú škálu moderných a funkčných výrobkov z PVC a hliníka, naše okná môžu mať akúkoľvek farbu, veľkosť a tvar. Sme otvorení nápadom klientov a tak môžeme splniť aj veľmi nezvyčajné objednávky.

 

Naša ponuka obsahuje:

 

 • okná a dvere z PVC

 • dvere a hliníkové konštrukcie

 • vonkajšie žalúzie

 • garážové a priemyselné brány

 • vnútorné a vonkajšie dvere

 • textilné rolety, žalúzie a siete proti hmyzu

 

Okrem dodávky uvedených produktov zabezpečíme montážne a stavebné práce spojené s výmenou starých okien a dverí a ich likvidáciu.

 

Plastové okná špecifikácia

 

Tovar okna 03Profil ALUPLAST

Okenné systémy PVC sú vyrobené z kvalitného nemeckého profilu Aluplast. Široká paleta plastových profilov Aluplast Ideal umožňuje vyrobiť prakticky akékoľvek okná tvarom prispôsobyteľné pre každú budovu.

 

Prehľad ponúkaných okenných profilov Aluplast (prospekt na stiahnutie)

 

Okenné a dverové kovania WINKHAUS

Tovar okna 02Plastové okná sú nielen profil. Kľúčovým prvkom okna je kovanie. Od kvality použitých kovaní závisí, ako dlho to bude možné bez problémov otvoriť a zatvoriť okno.

Winkhaus stanovuje nové štandardy v oblasti inovácií, flexibilitu a jednoduchosť inštalácie kovania. Ponúkame riešenie pre každého okna, bez ohľadu na tvar a materiál z ktorého je vyrobená

 

Okenné sklá GLASPOL

Široká ponuka kvalitných produktov Glaspolu vám umožní naplno využiť funkcie, ktoré poskytujú:

 • Bezpieczeństwa -utrudnienie włamań oraz bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi bezpečnosť a zabezpečenie objetku

 • Komfortu termicznego -zapewnienie oszczędności zużycia energii, gwarancja swobodnego wykorzystania miejsca przy oknie zimą i latem tepelný komfort, úspory energie

 • Ochrony przed hałasem -zapewnienie komfortu akustycznego ochranu proti hluku - akustický komfort

 • Dekoracji oraz estetyki - dekoracja wewnątrz i na zewnątrz obiektów dekoráciu a estetika - výzdoba vo vnútri a mimo budov

 • Ochrony przeciwsłonecznej - regulacja przepuszczalności światła i energii słonecznej ochranu pred slnkom 

 

 

Stiahnutie prospektu

Analyzátor dychu na alkohol

Posted in Tovar

 

Tovar analyzator alkohol 01Hlavná banská záchranná stanica ako obchodný partner ponúka na predaj oobný analyzátor dychu na alkohol AlcoQuant 6020.

 

Analyzátor alkoholu vo vydúchnutých vzdušninách AlcoQuant 6020 zaručuje vďaka najnovšej technológii snímania presné a spoľahlivé zisťovanie alkoholu v dychu.

Analyzátor dodávame s prvotným overením zo Slovenskej legálnej metrológie, ktorý umožňuje výsledky merania použiť ako dôkazný materiál v zmysle platnej slovenskej legislatívy.

Vlastnosti detektora alkoholu Alcoquant 6020 - presnosť, spoľahlivosť, jednoduché ovládanie, ho predurčujú na používanie aj v najnáročnejších podmienkach.

 

Základné vlastnosti:

 

 • určené meradlo na dôkazné zisťovanie alkoholu v dychu

 • presné a spoľahlivé výsledky merania

 • pripravený na meranie v priebehu pár sekúnd

 • krátke intervaly medzi jednotlivými testami

 • aktívny a pasívny mód merania

 • jednoduché menu v slovenskom jazyku

 • vnútorná pamäť až na 9 999 meraní

 • vyhodnocovací software v slovenskom jazyku

 • ergonomicky navrhnutý dizajn

 • možnosť pripojenia tlačiarne

 • napájanie 4 alkalickými tužkovými batériami

 • životnosť batérií až 1 600 meraní

   

  Stiahnite si prospekt

 

Osobné a pevné detektory plynov

Posted in Tovar

 Ventis titulka

 

Hlavná banská záchranná stanica je dlhoročným obchodným partnerom a servisným strediskom spoločnosti Industrial Scientific a Oldham Gas v oblasti meracej a indikačnej techniky - detektorov plynov.

Detektory plynov poskytujú osobnú ochranu a ochranu vymedzeného prostredia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov alebo v priestoroch so zvýšenou koncentráciou toxických plynov, prípadne nízkej koncentrácie kyslíka.

 

Podľa požiadavky zákazníka dodávame meracie prístroje:Tovar detektory plynov 01

 • jednokanálové a viackanálové prenosné detektory plynov

 • pevné detektory plynov vyhodnocovacie ústredne

 • kompletné monitorovacie systémy

   

   

Kompletnú ponuku prenosných detektorov plynov nájdete na internetových stránkach
arrow05rightspoločnosti Industrial Scientific (cz).

Kompletnú ponuku pevných detektorov plynov nájdete na internetových stránkach
arrow05rightspoločnosti
Oldham Gas (eng). 

 

 ISC logo 3Oldham logo

 

 

Stiahnutie súhrnného prospektu detektorov plynov HBZS Prievidza (1,34MB)

 

 Z ponuky prenosných detektorov plynov vyberáme:

 

Tovar detektory plynov MX4Detektor plynov MX4 Ventis

- cenovo najdostupnejší multidetektor plynov

- 4 kanálový osobný detektor plynov

- detekcia Explo, CO, O2, H2S, SO2 a NO2

- minimálne rozmery a hmotnosť

- verzia s difúznym meraním alebo s čerpadlom

- jednoduchá obsluha

- výkonný zvukový alarm o sile 95 dB

- odolná, pevná konštrukcia

Stiahnutie prospektu Oldham ISC MX4 Ventis (931kB)

 

 

Tovar detektory plynov MX6Detektor plynov MX6 iBrid

 - prvý multidetektor plynov s farebným LCD displejom

- súčasné monitorovanie až 6 plynov, výber z 25 typov senzorov

- verzia s difúznym meraním alebo s vnútorným čerpadlom

- jednoduchá obsluha detektoru pomocou menu

- výkonný zvukový alarm o sile 95dB

- pevná konštrukcia odolná voči nárazom

- záznamu dát a meraní

Stiahnutie prospektu Oldham ISC MX6 iBrid (1,4MB)

 

 

Detektor plynov TANGO TX1              NOVINKA!Tovar Oldham TangoTX1

-  najbezpečnejší jednokanálový osobný detektor plynov

-  technológia duálneho senzora (dva senzory v jednom)

- životnosť tri roky

 

- meranie CO alebo H2S, NO2 a SO2

 

- výkonný akustický alarm 100 dB

 

- dlhá životnosť batérie

Stiahnutie prospektu Oldham ISC TANGO TX1 (162kB)

 

 

Tovar detektory plynov GasBadgeProDetektor GasBadge PRO

 - jednokanálový detektor plynov O2 alebo toxických plynov

- vymeniteľné inteligentné senzory

- záruka na prístroj po celú dobu životnosti (okrem senzorov)

- minimálne rozmery a váha

- zvukový, vizuálny a vibračný alarm

- podsvietený LCD displej

- kapacita záznamu dát a meraní minimálne jeden rok

Stiahnutie prospektu Oldham ISC GasBadge Pro (188kB)

 

 

Tovar detektory plynov GasBadgePlusDetektor GasBadge PLUS

 - jednokanálový detektor plynov CO, H2S, O2, NO2 alebo SO2

- nepretržitá detekcia počas 2 rokov, 2 roky záruka na celý prístroj

- nízka cena, žiadne náklady počas doby životnosti

- minimálne rozmery a váha

- zvukový, vizuálny a vibračný alarm

- podsvietený LCD displej

- záznam udalostí - posledných 15 plynových alarmov

Stiahnutie prospektu Oldham ISC GasBadge Plus (198kB)

 

Lezecká technika firmy KOMET, KENDER, ROLLGLISS a iné

Posted in Tovar

 

Vykonávanie náročných a špeciálnych prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou vyžaduje kvalitné technické vybavenie, ktoré zaručí bezpečnosť pracovníkov.

Ponúkame Vám technicko-poradenskú a servisnú činnosť spojenú s predajom v oblasti lezeckej techniky. Zameriavame sa na priemyslených lezcov, ktorým môžeme ponúknuť techniku popredných výrobcov lezeckej techniky - Singing Rock, Pëtzl, Rollgliss, v prípade záujmu vieme samozrejme dodať aj vybavenie pre športové lezenie.

 

Ponuka lezeckej techniky zahrňuje:

 

  • Statické laná

 • používajú sa na vertikálny výstup alebo zostup pracovníka na lane (pomocou výstupových/zostupových prostriedkov), alebo na spúšťanie /vyťahovanie materiálu/osôb

 

  • Dynamické laná

 • používajú sa na istenie pracovníkov pri predpoklade zachytenia pádu

 

  • Bezpečnostné pásy a celotelové postroje

 • slúžia na zaistenie a zachytenie pádu pracovníka a na zaistenie a stabilizáciu pracovnej polohy

  • Tlmiče pádu

 • slúžia na stlmenie pádu pracovníka

  • Skracovače lana

 • slúžia na zabezpečnie a stabilizáciu pracovnej polohy pracovníka

 • Kotviace slučky a karabíny, výstupové blokanty, zlaňovacie zariadenia, kladky

 • Evakuačná technika

 

 • Príslušenstvo

 

Zároveň zaisťujeme technicko-poradenskú a servisnú činnosť spojenú s predajom v oblasti lezeckej techniky spoločností SINGING ROCK, Petzl, Rollgliss, Sperian, Komet, Kendler, Kong a iné.

 

Hasiace prístroje

Posted in Tovar

 

Hlavná banská záchranná stanica zabezpečuje predaj všetkých typov hasiacich prístrojov výrobcov FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vetriebs-GmbH, Kodreta Štefanov s.r.o.a Siell s.r.l.. Na všetky typy uvedených hasiacich prístrojov zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.

 Ručné hasiace prístroje

Tovar HP tab1

 Pojazdné hasiace pístroje

Tovar HP tab2