Zdravotná starostlivosť

Posted in Služby

Pre špecifickosť pracovných podmienok baníkov na pracoviskách v podzemí i na povrchu naše neštátne zdravotné stredisko zabezpečuje 24 hodinovú lekársku službu prvej pomoci (LSPP), ambulantnú i výjazdovú starostlivosť pre všetkých zamestnancov HBP, a.s.

Okrem toho, Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., prostredníctvom Hlavnej banskej záchrannej stanice so sídlom v Prievidzi, poskytujú služby v oblasti zdravotnej starostlivosti:

 

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Aguilar ManuelEMS logo

- komplexná zdravotná starostlivosť o pacientov

HBP, a.s. Hlavná banská záchranná stanica, o.z. Prievidza

Priemyselná 3, Prievidza

tel. číslo: 046 / 542 02 14

 

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Macho Peter

- pracovná zdravotná služba

HBP, a.s. generálne riaditeľstvo a.s.

Matice slovenskej 10, Prievidza

tel. číslo: 046 / 542 16 08

  

Sonografia a rádiodiagnostika MUDr. Poláková Daniela

- sonografické vyšetrenie a RTG

Poliklinika Nováky

Matice slovenskej 960/30, Nováky

tel. číslo: 046 / 546 11 58

 

Dopravná zdravotná služba

- preprava pacientov a biomateriálu

HBP, a.s. Hlavná banská záchranná stanica, o.z. Prievidza

Priemyselná 3, Prievidza

tel. číslo: 046 / 542 29 99

 

Autodoprava

Posted in Služby

 

Hlavná banská záchranná stanica poskytuje svojimi vozidlami prepravu osôb a tovaru v rámci Slovenskej republiky a aj do zahraničia.

 

Volkswagen Multivan

 - mikrobus pre prepravu maximálne 9 osôb, vrátane vodiča

 

Peugeot Boxer Valník

 - úžitkové vozidlo na prevoz rôzneho materiálu a plastových okien,

   maximálne 7 osôb vrátane vodiča 

 

Kontaktná osoba:  Branislav Lalík, zástupca hlavného mechanika

                           Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.,  +421 918 777 512

 

Dopravná zdravotná služba

Posted in Služby

 

1.1.2005 bol dňom, kedy zdravotná doprava prešla pod riadenie HBP a.s. Prievidza. Vedenie HBZS o. z., ktoré celú dopravnú zdravotnú službu (ďalej len DZS) zastrešuje, zrealizovalo niekoľko dôležitých zmien, a to hlavne v systéme riadenia a obnovy vozového parku. Tento krok vytvoriť modernú, pružnú zdravotnú dopravu sa ukázal ako správny.

Kolektív DZS tvorí 27 pracovníkov, z toho 23 vodičov. Vozový park je prispôsobený na požadované typy jednotlivých prepráv a pozostáva z 22 vozidiel. Tvorí ho 14 vozidiel FIAT Ducato, 1 PEUGEOT Boxer, 1 FORD Transit, 1 TOYOTA Hiace, 1 RENAULT Trafic, 1 OPEL Movano, 3 vozidlá značky Škoda Fabia. Všetky vozidlá sú pre požadované prepravy pacientov vybavené v zmysle platných predpisov, väčšina z nich nadštandardne. Každé vozidlo je vybavené monitorovacím systémom GPS.

Sluzby DZS 01

 Sluzby DZS 02

 

 

 

 

 

 

 Celý systém riadenia požadovaných prepráv riadi dispečing DZS, ktorý je nepretržitý. Tu sa sumarizujú všetky požiadavky na prepravu a rozdeľujú podľa jednotlivých smerov a časov prepravy. V čase od 6.00 hod. do 14.00 hod. chod zabezpečujú pracovníci DZS, od 14.00 hod. do 6.00 hod. túto úlohu preberajú dispečeri HBZS o. z. Zabezpečujeme dopravu z tzv. spádovej oblasti (okres Prievidza) do všetkých oblastí Slovenska. V prípade požiadavky realizujeme prepravy aj do zahraničia.

Požiadaviek na prepravu pacientov a biomateriálu neustále pribúda. Spôsobom riadenia a pružnou reakciou na požadované úlohy sa snažíme všetkým požiadavkám na prepravu vyhovieť. Spokojnosť všetkých zákazníkov je cieľom pracovníkov kolektívu DZS.

 

Kontakt:

Dispečing Dopravnej zdravotnej služby: +421 46 542 29 99 alebo 0918 777 521

Vedúci Dopravnej zdravotnej služby: email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

Merania emisií výfukových plynov v zmysle vyhlášky Vyhlášky SBÚ č.21/1989 Zb.

Posted in Služby

 


Vyhláška SBÚ č. 21/1989 Zb. ukladá za povinnosť spoločnostiam vykonávajúce práce banským spôsobom zabezpečiť minimálne raz za mesiac, rozbor výfukových plynov strojov s naftovými motormi. V uvedenej vyhláške sú uvedené maximálne koncentrácie oxidu uhoľnatého (1 000 ppm CO) a nitróznych plynov (750 ppm NOx) - v prípade prekročenia uvedených koncentrácií sa musí stroj vyradiť z prevádzky a opätovne sa môže používať až po odstránení závady.

Hlavná banská záchranná stanica zabezpečuje pravidelné vykonávanie rozboru výfukových plynov pre rôzne organizácie, ktoré sa podieľajú predovšetkým na výstavbe cestných alebo železničných tunelov. Poskytovaním uvedených služieb sme spolupracovali so spoločnosťami pri výstavbe tunela Branisko, Horelica, Dubná Skala (prieskumná štôlňa), Sitina, Poľana, Bôrik a Turecký vrch.

Sluzby meranie emisie 01

 Sluzby meranie emisie 02

Školenia priemyselných lezcov pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Posted in Služby

 

 

Hlavná banská záchranná stanica ponúka svojim vyškoleným inštruktorom školenia pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej lezeckej a lanovej techniky v zmysle zákona 124/2006 Z.Z., NV SR č.392/2006 a vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb.

 

Na základe vydaného oprávnenia Úradom bezpečnosti práce Slovenskej republiky evidenčné číslo VVZ-0742/07-07.1 sme oprávnení vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce:

07.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich vo výške

 

V rámci tohto oprávnenia vykonávame:

 • Základné školenie BOZP pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou technikou
 • Opakovacie školenie BOZP pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou technikou

 • Základné školenie BOZP pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou lanovou technikou

 • Opakovacie školenie BOZP pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou lanovou technikou

 

Sluzby skolenie vysky 02Sluzby skolenie vysky 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cena základného a opakovacieho školenia:

 • Základné školenie BOZP pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou technikou

  2 dni / 46,00 € s DPH

 • Opakovacie školenie BOZP pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou technikou

  1 deň / 19,70 € s DPH

 • Základné školenie BOZP pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou lanovou technikou

  5 dní /134,00 € s DPH

 • Opakovacie školenie BOZP pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou lanovou technikou

  1 deň / 36,00 € s DPH

 

Po absolvovaní teoretického školenia a praktického výcviku budú celkové vedomosti overené písomnými testami doplnené ústnou a praktickou skúškou.

Účastníkom školenia bude po úspešne vykonanj skúške vydaný preukaz odbornej spôsobilosti k vykonávaniu výškových prác, ktorý má platnosť 12 mesiacov. V prípade, že účastníci už takýto preukaz vlastnia, bude im predĺžený o ďalších 12 mesiacov.

Školenia sa vykonávajú v učebni a výcvikovom priestore HBZS Prievidza, prípadne po vzájomnej dohode priamo  u záujemcu.

 

Podmienky prijatia do kurzu:

 • zdravotná spôsobilosť preukázaná potvrdením od lekára
 • vek nad 18 rokov

 • zaplatený poplatok

 

Kontaktná osoba:  Branislav Mlátko, špecialista pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou

                           bmlatkoTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.,  +421 918 777 167

 

Školenia profesionálnych záchranárov a používateľov vzduchových dýchacích prístrojov

Posted in Služby

 

Sluzby skolenia dychacie pristrojeHBZS Prievidza ponúka služby v oblasti školenia používateľov a nosičov autonómnych dýchacích prístrojov.

 

Teoretická časť je zameraná na rozdelenie dýchacích prístrojov, popis základných častí, fyziológiu dýchania, prípravu prístroja na použitie, kontrolu, údržbu a správne uskladnenie dýchacích prístrojov.

 

Praktická časť pozostáva z výcviku nosiča dýchacieho prístroja v dymovom polygóne.

Podľa profesného zamerania nosičov autonómnych dýchacích prístrojov je možné pri výcviku v dymovom polygóne zvoliť rôzne úrovne obtiažnosti / dym, stiesnené pomery, tepelná záťaž, nekonečný rebrík, buchár, prenášanie bremena, montáž jednoduchých armatúr, indikovanie ovzdušia a pod./

 

Výcvik je možné absolvovať vo všetkých typoch vzduchových resp. kyslíkových autonómnych dýchacích prístrojoch. Prebieha v zdravotne nezávadnom dyme a pod dohľadom lekára – banského záchranára.Sluzby skolenie dychacie pristroje polygon

 

Bezpečnostno technická služba a požiarna ochrana

Posted in Služby

 

Hornonitrianske bane Prievidza poskytujú svojimi pracovníkmi, ktorý majú dlhoročné skúsenosti z oblasti bezpečnosti práce a požiarnej prevencie, komplexné služby zahrňujúce bezpečnostnotechnickú službu a ochranu pred požiarmi.

 

 Bezpečnostnotechnická služba:

 • vypracovanie základnej dokumentácie v oblasti BOZP
 • vykonávanie vzdelávacej činnosti

 • vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP na pracoviskách klientov

 • poskytovanie odborného poradenstva

 • prítomnosť pri vyšetrovaní pracovných úrazov, odborná pomoc a poradenstvo pri spracovaní potrebných podkladov v prípade pracovných úrazov, odškodňovanie pracovných úrazov

 • spoluúčasť pri kontrolnej činnosti dozorným orgánom na pracoviskách našich klientov

   

Ochrana pred požiarmi:

 • poskytovanie činnosti technika PO, špecialistu PO
 • vypracovanie a aktualizácia dokumentácie OPP v zmysle platných predpisov

 • vykonávanie vzdelávania zamestnancov o ochrane pred požiarmi

 • dodávanie a následná kontrola hasiacich prístrojov vrátane tlakových skúšok

 • zostavenie protipožiarnych asistenčných hliadok z radov zamestnancov

 • účasť pri kontrolnej činnosti štátneho požiarneho dozoru na pracoviskách našich klientov

        poskytovanie odborného poradenstva

 

Kontaktná osoba:  Ing. Ján Stankovič, vedúci OBTS

                         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.,  +421 918 777 890

 

HBZS BTS opravnenie vykonavanie HBZS BTS opravnenie vzdelavanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 adobe-acrobat-20110811213802-00009

Stiahnutie propagačného letáku bezpečnostno-technickej služby HBP,a.s.   

 

Záchranná služba v zmysle zákona o závažných priemyselných haváriách č.261/2002 Z.z

Posted in Služby

 

Banská záchranná služba je v súlade so Zákonom č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 2777/2005 Z. z. jednou z možností, ako zabezpečiť záchrannú službu u prevádzkovateľa spadajúceho do pôsobnosti vyššie uvedených zákonov.

logozodbleskom

Banská záchranná služba prostredníctvom Hlavnej banskej záchrannej stanice v Prievidzi zabezpečuje v súlade s platnou legislatívou stálu pohotovostnú službu záchranárov včítane lekára banského záchranného zboru. HBZS, o. z. súčasne disponuje potrebným technickým a materiálnym vybavením v súlade s § 21 Zákona č. 261/2002 Z. z., ktoré je v pohotovostnom stave schopné účinného zásahu v ktoromkoľvek čase na akomkoľvek mieste v SR.

Personálne banská záchranná služba disponuje kvalitným 300 členným kádrom skúsených a špeciálne vybavených záchranárov všetkých potrebných profesií a kvalifikácií pre účinný zásah v akomkoľvek prostredí.

Podľa charakteru prevádzky v súčasnosti zabezpečujeme záchrannú službu hlavne pre spoločnosti spadajúce do pôsobnosti vyššie uvedeného zákona, ktoré sa zaoberajú skladovaním a distribúciou plynu, špeciálnou chémiou...

 

Kontaktná osoba:   Ing. Stanislav Paulík, riaditeľ

                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.,  +421 918 777 500

 adobe-acrobat-20110811213802-00009

Stiahnutie Zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií