Plnenie CO2

Posted in Servis

 

Naša spoločnosť ponúka v rámci svojich služieb plnenie tlakových nádob oxidom uhličitým CO2.

Oxid uhličitý sa používa v potravinárstve - vo výčapných zariadeniach, na zváranie, v akvaristike, prípadne v iných oblastiach.

Plnenie CO2 sa uskutočňuje výmenným spôsobom - Vami donesenú tlakovú nádobu so štandartnou 6kg náplňou Vám skontrolujú naši pracovníci a následne Vám vydajú plnú tlakovú nádobu z priravenej zásoby tlakových nádob CO2.

Plnenie neštandartných tlakových nádob vieme zabetpečiť po vzájomnej dohode.

 

Prevádzková doba: 6:00 - 22:00

Cena za tlakovú nádobu so štandartnou 6 kg náplňou CO2: 6,00 .

 

Kalibrácie detektorov plynov

Posted in Servis

Hlavná banská záchranná stanica je servisným strediskom spoločnosti OLDHAM ISC v oblasti meracej a indikačnej techniky s oprávnením vykonávať kalibrácie a záručné a pozáručné opravy.

 

V zmysle návodu na použitie detektorov plynov je potrebné vykonívať kalibráciu a kontrolu prístroja minimálne raz za 6 mesiacov. Kalibrácia detektora plynov spočíva v nastavení na čistý atmosferický vzduch a na hodnotu príslušného kalibračného plynu (certifikovaný kalibračný plyn). Okrem toho sa vykoná celková kontrola prístroja, funkčnosť zvukových a svetelných alarmov a vystaví sa Kontrolný list s osvedčením o vykonaní kalibrácie s platnosťou na 6 mesiacov.

 

Bez pravidelnej kalibrácie detektorov plynov nemáte istotu pravdivosti nameraných údajov a ohrozujete tým svoje zdravie a život.

 

Po dohode so záujemcov vieme zabezpečiť kalibráciu detektorov aj iných výrobcov (podľa dostupnosti kalibračných plynov).

Servis hydroakumulátorov

Posted in Servis

 

 

Servis hydroakumulatorov 02Hlavná banská záchranná stanica HBZS vykonáva servis, plnenie, opravy a tlakové skúšky hydropneumatických akumulátorov plnených dusíkom do tlaku 30 MPa dusíka, ktoré sa využívajú v hydrostatických obvodoch ako pružný tlmiaci člen a súčasne sú schopné nárazovo doplniť tlakovú kvapalinu do hydraulického obvodu.

Servis hydroakumulatorov 01Servis hydroakumulatorov 03

 

 

Servis a kontrola ručných hasiacich prístrojov

Posted in Servis

 

Servis hasiace pristroje 02Vykonávame kontroly, servis, plnenie, revízie a tlakové skúšky hasiacich prístrojov rôznych druhov a výrobcov:

 • práškové

 • vodné

 • snehové s náplňou CO2

Vlastníme oprávnenia na vykonávanie záručných a pozáručných opráv hasiacich prístrojov výrobcov:

 • FLN NEURUPPIN

 • TEPOSTOP, s.r.o. Přelouč

 • HASTEX & HASPR,s.r.o. Srch

 • KODRETA OPP Myjava

 • KODRETA š.p. Myjava

 • KODRETA Mestský podnik Myjava

 • KODRETA Štefanov spol. s.r.o.

 • SIEL s.r.l.

Ponúkame plnenie nádob kysličníkom uhličitým na potravinárske účely. 

Servis hasiace pristroje 01

 

 

Opravy, plnenie, kontroly a tlakové skúšky tlakových nádob

Posted in Servis

 

Vykonávame servis tlakových nádob na dopravu plynov / flaše izolačných dýchacích prístrojov, potápačských prístrojov, kriesiacich prístrojov / a nádob pojazdných resp. prenosných hasiacich prístrojov.

Servis tlakovej nádoby pozostáva z vyčistenia vnútorných stien nádoby, ich vizuálnej kontroly, vodotlakovej skúšky nádoby, prípadnej opravy ventilu a obnovenia vonkajšieho náteru.

Vykonávame plnenie fliaš vzduchom resp. kyslíkom pre dýchanie do tlaku 30 MPa.

Servis tlakove nadoby 01Servis tlakove nadoby 02Servis tlakove nadoby 03

 

Servis dýchacej techniky

Posted in Servis

Hlavná banská záchranná stanica so sídlom v Prievidzi poskytuje servis dýchacej a oživovacej techniky s najdlhšou tradíciou na Slovensku.

Poskytujeme servis, plnenie a celkovú starostlivosť o kyslíkové resp. vzduchové izolačné pracovné dýchacie prístroje, sebazáchranné izolačné resp. filtračné dýchacie prístroje, kriesiace prístroje s tlakovým kyslíkom a príslušenstvo k nim.

Vyškolíme nositeľov a používateľov uvedenej dýchacej techniky s praktickým cvičením v dymovom polygóne.

Vykonávame periodické kontroly, opravy a zaškolenie obsluhy oživovacích prístrojov rôznych druhov.  

Servis dychacia technika Draeger BG4Servis dychacia technika Draeger BG174Servis dychacia technika Draeger r1910Servis dychacia technika Draeger BG4 02Servis dychacia technika Draeger BG4 03