V súčasnom období zabezpečujeme banskú záchrannú službu pre 26 spoločností a organizácií, ktoré vykonávajú banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, s povinosťou zabezpečovať banskú záchrannú službu.

Špeciálne práce

 
Handlovská energetika, spol. s r.o.
- práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou podrobnosti 
 
Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Nováky
- špeciálne práce v nedýchateľnom prostredí podrobnosti

Ekosystémy, spol.s r.o. Prievidza
-dusíkové čistenie cisterien výbušných plynov

QEL, spol.s r.o Bardejov
-špeciálne práce v nedýchateľnom prostredí

Transpetrol, a.s. Bratislava
-špeciálne práce v nedýchateľnom prostredí - PS4 Šahy podrobnosti
-špeciálne práce v nedýchateľnom prostredí - PS1 Budkovce podrobnosti
-špeciálne práce v nedýchateľnom prostredí - PS1 Budkovce II podrobnosti

Spolana, a.s. Neratovice
-špeciálne práce v nedýchateľnom prostredí podrobnosti

Slovalco, a.s. Žiar nad Hronom
-špeciálne práce v nedýchateľnom prostredí podrobnosti

Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Nováky
-práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou podrobnosti

CONTINENTAL Automotive Systems Slovakia, s.r.o Zvolen
-práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou podrobnosti

Vertical Industrial, a.s. Bratislava
-práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Tubau,a.s. Žilina
-práce pod vodnou hladinou podrobnosti

Hater Handlová, spol. s r.o.
-špeciálne práce v nedýchateľnom prostredí

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava
-špeciálne práce v nedýchateľnom prostredí

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza
-asanácia G-jamy podrobnosti

Služby

V súčasnom období zabezpečujeme v rámci Slovenskej republiky banskú záchrannú službu pre 26 spoločností a organizácií, ktoré vykonávajú banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, s povinnosťou zabezpečovať banskú záchrannú službu.

John Manville Slovakia, a.s. Trnava
-školenie priemyselných lezcov pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

OFZ, a.s. Istebné
-školenie priemyselných lezcov pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Slovenské elektrárne, a.s.
-školenie používateľov vzduchových dýchacích prístrojov

Decodom spol. s.r.o. – školenie dýchacej techniky, dymnica
-školenie používateľov vzduchových dýchacích prístrojov

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici – školenie práce vo výškach
-školenie priemyselných lezcov pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
- školenie používateľov vzduchových dýchacích prístrojov

Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s.
-bezpečnostno technická služba a požiarna ochrana

OHL ŽS,a.s. organizačná zložka Bratislava
Skanska SK, a.s. závod Tunely
Tubau, a.s. Žilina
-meranie emisií výfukových plynov v zmysle vyhlášky Vyhlášky SBÚ č.21/1989 Zb.

Servis

Amylum Slovakia, spol. s.r.o. Boleráz
SHP Harmanec, a.s.
Petrolservis SK, spol. s.r.o. Hlohovec
Vodohospodárska výstavba, š.p VD Žilina
Slovenské elektrárne, a.s. závod AE Mochovce
Slovenské elektrárne, a.s. závod Elektrárne Nováky
Eustream, a.s. Bratislava
BOZPO, s.r.o. Prievidza
HBP,a.s. Prievidza
BVH, spol. s r.o. Prievidza
-kalibrácia a servis detektorov plynov Oldham ISC


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
-servis dýchacej techniky

BEVEX – Banský výskum, spol. s.r.o.
-servis hydroakumulátorov

ILJIN Slovakia, spol. s r.o.
-servis hydroakumulátorov

HBP,a.s. Prievidza
-servis a kontrola ručných hasiacich prístrojov

Tovar

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – RHP
- dodanie ručných hasiacich prístrojov

Ekosystémy, spol.s r.o. Prievidza
- dodanie ručných hasiacich prístrojov a požiarneho materiálu

PORFIX - pórobetón, a.s. Zemianske Kostoľany
-dodanie požiarneho materiálu

Hydrotunel, spol. s r.o. Bojnice
- dodanie požiarneho materiálu


Kremnická Banská Spoločnosť, spol. s r.o. Kremnica
Slovenská banská spoločnosť, spol. s r.o. Hodruša
Baňa Čáry, a.s. Čáry
Calmit, spol. s r.o. Bratislava
Gemer – Can, spol. s r.o. Košice
Baník, spol. s.r.o. Poproč
HBP, a.s. Prievidza
- dodanie sebazáchranných prístrojov POG 8M


Nafta, a.s. Bratislava
Swedspan Slovakia, s.r.o. Malacky
Gemer – Can, spol. s r.o. Košice
Baňa Dolina,a.s. Veľký Krtíš
Baňa Čáry, a.s. Čáry
HBP, a.s. Prievidza
SMZ, a.s. Jelšava
VSK Mining, spol. s r.o. Košice
Skanska SK,a.s. závod Tunely
- dodanie osobných detektorov plynov Oldham ISC

Brantner Fatra, spol. s r.o.
- dodanie monitorovacieho systému Oldham ISC

Slovenské elektrárne, a.s. závod AE Mochovce
- dodanie monitorovacieho systému Oldham ISC

Geodyn spol. s.r.o. Bratislava
- rozbor plynov na skládke komunálneho odpadu


Skanska SK,a.s. závod Tunely
Mesto Košice – Mestská polícia Košice
HBP, a.s. Prievidza
ALFOPA, spol. s r.o. Košice
Gemer – Can, spol. s r.o. Košice
- dodanie analyzátorov dychu na alkohol


Skanska SK,a.s. závod Tunely
Tubau, a.s. Žilina
Gemer – Can, spol. s r.o. Košice
Baník, spol. s.r.o. Poproč
Tratec, spol. s r.o. Prešov
BBF Elektro, spol. s r.o. Spišská Nová Ves
- dodanie osobných banských svietidiel