Medzinárodná konferencia 2017

Posted in Uncategorised

 

Dňa 2. septembra 2017 uplynie presne 100 rokov od zriadenia organizovanej banskej záchrannej služby na Slovensku. Zriadenie banskej záchrannej služby bolo nariadené maďarským kráľovským banským kapitanátom, ktorý zobral do úvahy stav a situáciu v baniach na Slovensku a stav organizácie banskej záchrannej služby.

Pri oslave tohto významného dátumu je poriadaných banskou záchrannou službou viacero sprievodných akcií. Jednou z nich je medzinárodná odborná konferencia, ktorá sa uskutoční dňa 28. 9. 2017 v Prievidzi za účasti predstaviteľov banskej záchrannej služby Českej republiky, Poľska a Slovenska.

HBZS konferencia II

HBZS konferencia I