BOZP 03

Hornonitrianske bane Prievidza poskytujú svojimi pracovníkmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z oblasti bezpečnosti práce a požiarnej prevencie, komplexné služby zahrňujúce bezpečnostnotechnickú službu, ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi.

Prace banske 02

Zabezpečujeme stálu pohotovostnú službu záchranárov banského záchranného zboru. Disponuje potrebným technickým a materiálnym vybavením, ktoré je v pohotovostnom stave schopné účinného zásahu v ktoromkoľvek čase na akomkoľvek mieste v SR.

škodlivom prostredi

 Bioplyn baner

Vykonávanie špeciálnych prác v bioplynových staniciach s využitím dýchacej techniky. Odstraňovanie mimoriadnych udalostí a technických porúch v telesách fermentorov, bez potreby prerušenia procesu fermantácie. 

 

                                                                         Informácie a novinky

 


  

Bioplyn Smrkovice akt

 Bioplynová stanica Staré Smrkovice

  Čistenie primárneho fermentora
  a odstránenie cudzích predmetovarrow05right

 

Bioplyn Kraliky akt

  Bioplynová stanica Králiky

  Osadenie nerezových kotiev
  v telesách fermentorovarrow05right

 

Bioplyn Kamenica akt

  Bioplynová stanica Kamenica nad Cirohou

  Čistenie pevného sedimentu
  v telese fermentoraarrow05right 

 

Chynorany akt

  Bioplynová stanica Chynorany

  Demontáž a doprava miešadla
  a servisné práce v telese fermentoraarrow05right

 

EMS logo akt

  Zdravotná starostlivosť

  Prehľad kontaktov zdravotníckych zariadení
  patriacich pod HBP,a.s. Prievidzaarrow05right

 

TangoTX1 akt  Detektor plynov Oldham ISC Tango TX1

  Osobný jednokanálový detektor s trojročnou životnosťou
  a jedinečným duálnym senzoromarrow05right

 

HE 07

 Handlovská energetika, spol. s r.o.

  Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou,
  demontáž elektrostatických odlučovačovarrow05right

 

Eno 2013 03

 Slovenské elektrárne, a.s. Elektráreň Nováky

  Odstraňovanie elektrárenského popolčeka
  z priestorov komínov a kotlov arrow05right

 

 Transpetrol, a.s. PS1 BudkovceBudkovce 2013 03

  Špecálne práce v nedýchateľnom a zdraviu škodlivom prostredí,
  odstraňovanie poruchy v zásobníku ropyarrow05right 

 

  Bioplynová stanica Chmel PochvalovPochvalov akt

  Oprava uchytenia stojín miešadiel v telesách primárnych a sekundárnych fermentorov,    arrow05right
  bez nutnosti odstavenia procesu fermentácie (vysoké koncetrácie metánu).

  

Cierny Vah akt  SE PVE Čierny Váh - kontrola tlakového privádzača       
 
   Kontrola stavu tlakového privádzača sa uskutočnila pre Slovenské elektrárne,a.s.      arrow05right
   za pomoci lezeckej technikyvo vnútornej šikmej časti privádzača P2-  PVE Čierny Váh.  
  

Sutaz Ukrajina 01

  8. ročník Majstrovstiev sveta banských záchranárov       
 
   Družstvo banských záchranárov HBZS Prievidza sa zúčastnilo v dňoch 12. – 13. septembraarrow05right
   Majstrostiev sveta banských záchranárov, ktoré sa uskutočnili v Donecku na Ukrajine